O projektu
Naši krajané
v JMK kraji

Kampaň je realizována Jihomoravským kraje v rámci projektu Spolu v našem kraji. Cílem tohoto projektu je informovat vás, kdo jste se na jižní Moravě narodili, nebo tu již delší dobu žijete, že náš kraj je výjimečný. Je druhý nejvíce konkurenceschopný kraj v ČR otevřený vůči mezinárodním výzvám. Dlouhodobě podporuje ekonomické obory s vysokou přidanou hodnotou a rozvoj vědecko-výzkumné sféry. Je to zkrátka místo, kde se dobře žije.

Zároveň se však potýká s kritickým nedostatkem pracovních míst v určitých oborech a proto je dobrým cílem pro občany ze zemí EU i ze zemí třetího světa. A protože počty příchozích rostou, je třeba zajistit, aby naše soužití bylo příjemné a vytvořit dobré podmínky pro život všech obyvatel. Těch, kteří zde žijí od narození, tak těch, kteří se sem přistěhovali ze zahraničí.

Od roku 2009 kraj podporuje fungování Centra pro cizince Jihomoravského kraje, kterému se daří připravit nově příchozí na místní podmínky a poskytuje jim podporu v začátcích, které nejsou pro nikoho jednoduché. Podporuje tak otevřenou společnost, vzájemnou komunikaci a aktivity propojující cizince a obyvatele jižní Moravy.

A proto také vznikla tato kampaň. Abychom poznali příběhy těch, kteří se tu z různých důvodů rozhodli žít s námi a zjistili, že také oni dost pomáhají tomu, že je náš kraj skvělé místo pro život. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a Ministerstva vnitra České republiky.

Krajané z cizích krajů

Pocházíte z jiné země, ale doma jste na jižní Moravě? Pak hledáme právě ten váš příběh!

Krajané z Moravy

Manželé, manželky, lásky, přátelé, kolegové, kolegyně i vy jste součástí příběhu, který chceme vyprávět.